top of page
  • Facebook
wywiad dla radia

Robert Gawkowski

Jestem dr habilitowanym nauk historycznych, absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. 
 

Przedmiotem moich badań jest historia sportu 
i turystyki ze szczególnym naciskiem na czasy 20-lecia międzywojennego i okres okupacji. Interesuje mnie współpraca narodów na niwie sportowej. Badam także wpływ polityki na sport. Napisałem kilkanaście książek o tej tematyce, m.in. nagrodzoną w konkursie na najlepsze Varsaviana (2008 r.) Encyklopedię klubów sportowych Warszawy i najbliższych okolic w latach 1918-39 oraz Futbol dawnej Warszawy, a także popularną Sport w II RP.

 

W latach 2006-2014 wykładałem Historię Kultury Fizycznej na kilku uczelniach, m.in.: UKSW, Pedagogium, AWF, a także UW.
Od lat z zaangażowaniem zgłębiam dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, co zaowocowało nagrodą Klio za najlepsze książki historyczne (2015 r.) za książkę: Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk. 

Jestem autorem jednego z tomów Monumenta Universitatis Varsoviensis pt: Poczet rektorów UW
Pełnię funkcję Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii, zasiadam jako juror w kapitule dwóch konkursów historycznych:im. Stanisława Herbsta i im. Hanny Szwankowskiej.

Radio Dzieciom audycje Roberta Gawkowskiego o historii sportu
bottom of page