Robert Gawkowski

wywiad dla radia

Jestem absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj też obroniłem pracę doktorską. 
 

Przedmiotem moich badań jest historia sportu 
i turystyki ze szczególnym naciskiem na czasy 20-lecia międzywojennego i okres okupacji. Interesuje mnie współpraca narodów na niwie sportowej. Badam także wpływ polityki na sport. Napisałem 11 książek z tej tematyki, m.in. nagrodzoną
w konkursie na najlepsze Varsaviana (2008 r.) Encyklopedię klubów sportowych Warszawy i najbliższych okolic w latach 1918-39 oraz Futbol dawnej Warszawy, a także popularną Sport w II RP.

 

W latach 2006-2014 wykładałem Historię Kultury Fizycznej na kilku uczelniach, m.in.: UKSW, Pedagogium, AWF, a także UW.
Od lat z zaangażowaniem zgłębiam dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, co zaowocowało nagrodą Klio za najlepsze książki historyczne (2015 r.) za książkę: Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk. 

 

Jestem autorem jednego z tomów Monumenta Universitatis Varsoviensis pt: Poczet rektorów UWW latach 2014-2017 zasiadałem w Komitecie Obchodów 200-lecia UW.
Współtworzyłem emitowany na falach programu 
I Polskiego Radia cyklu programów Historia z indeksem

w tle.
Jestem Członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, zasiadam jako juror w kapitule dwóch konkursów historycznych:
im. Stanisława Herbsta i im. Hanny Szwankowskiej.
Radio Dzieciom audycje Roberta Gawkowskiego o historii sportu